איור ?.19?כתובת מספר 205 (שובה-ליפשיץ תשכ"ז: עמי?,91?לורו?!1?י?.(\?