איור ?.18?כתובת מספר 204 (שובה-ליפש"ן תשכ"ז: עמי ?,91?לוח ?.(V11?