איור ?.17?כתובת מספר 203 (שובה-ליפשיץ תשכ"ז: עמי ?,91?לורו ?.(V11?