איור ?.16?כתובת מספר 202 (שובה-ליפשיץ תשכ"ז: ע?,90 '»?לוח ?.(V11?