איור ?".15?כתובת בית שערים" (אביגד-מזר ?:1992? עמי ?.(245?