בית-שערים והאישים שפעלו בה,לפי המקורות והכתובות

בית-שערים והאישים שפעלו בה , לפי המקורות והכתובות מיקומה של בית-שערים ההיסטורית היה שנוי במחלוקת עד תחילת החפירות הארכיאולוגיות על גבעת שיך אבריך . כל העדויות על בית-שעריס ועל האישים שפעלו בה , הובאו עד אז בספרות לפי השקפתם האישית של החוקרים לגבי מיקומה ( דלמן ; 27-28 : 1923 קליין ; 86-78 , 60 , 46-45 > a ? 8 J קליין תרצ"ט : . ( 108-107 , 18 לפי גרן ( גרן תשמ"ה : , ( 268-266 על גבעת שיך איבריך שכנה הפוליס גבע . לכן המשיכו לשייך את השרידים הקדומים שהובחנו על הגבעה ובמורדותיה , לאחד מיישובי היהודים בגליל ( סוקניק תרצ"ט . ( לאחר שתי עונות החפירה הראשונות על גבעת שיך אבריך , זוהו לראשונה השרידים הקדומים כבית-שערים ההיסטורית . קליין לדוגמא , שאסף עד שנת תרצ"ד מקורות על בית-שערים היא בית-שריי ( קליין תרצט : , ( 18 ציין כי מקומה של בית-שערים ב"דרום-מערב הגליל התחתון , " בעוד שבתוספת לספר הוא טען ( שם : , ( 167 כי סביר שהשרידים הקדומים על גבעת שיך אבריך והקבורה במורדותיה , הם של היישוב בית-שערים , והוסיף כראייה את הנוסח שפורסם על-ידי שובה כ"כתובת בית-שערים" ( להלן . ( נראה כי פרס היה ראשון שאס...  אל הספר
החברה לחקירת ארץ-ישראל ועתיקותיה

הקיבוץ המאוחד