בית שערים - יישוב יהודי מרכזי בגליל - זאב ספראי

בית שערים - יישוביהוד י מרכזי בגליל זאב ספראי החפירה הארכיאולוגית בבית-שערים , הייתה הגדולה והראשונה שנערכה בארכיאולוגיה הישראלית על-ידי חוקרים ישראלים . החפירות נוהלו בתנאים כלכליים קשים על פי אפשרויותיה המוגבלות של החברה לחקירת ארץ-ישראל ועתיקותיה . שפע הממצאים והכתובות הסב את תשומת הלב המדעית מהיישוב בית-שערים שחלקים ממנו נחפרו , אל הקברים ובעיקר אל שפע הכתובות שנמצאו בפאתיו . פרטים אודות חלקים מהיישוב שנחפרו , פורסמו באופן ראשוני בסקירות מוקדמות וקצרות . ננסה לצרף יחדיו עדויות היסטוריות וממצאים ארכיאולוגיים ולהעלות תמונה של תולדות היישוב ואורחות חייו . מערכות הקברים החשובות והמפוארות לא ידונו כאן שכן אינן מייצגות את תושבי המקום . בבית-שערים נקברו בדרך כלל אישים שהובאו מרחוק ופעילות חייהם לא התרחשה באזורנו . לעומת זאת הטיפול במתים שהם מתושבי בית-שערים , ידון כאן . מהיישוב עצמו נחשפו ארבע יחידות בשלושה גושים מתקופות שונות : א - מבנה בסיליקה וחדר ספסלים . ב - בית-הכנסת , רחוב ומבנים נוספים . מדרום-מערב . ג - מבנה מפואר . ד - מבנה גדול נוסף , ממנו נחשפו בית-בד וכניסה מפוארת . בית-שערים...  אל הספר
החברה לחקירת ארץ-ישראל ועתיקותיה

הקיבוץ המאוחד