איור ?.9? גבעות אלונים-שפרעם - מפה גיאומורפולוגית.