איור ?.7?מפת בית-העלמין הצפון-מערב 1 שלבית-שערים והדרך העולה אל היישוב (אביגד תשל"ב: ציור ?.(131?