איור ?.6?תרשים גבעת בית-שערים: מיקום השרידים הארכיאולוגיים והדרכים (מסומנות בו־ויצים?,(? העולות אל היישוב (אביגד תשל"ב: ציור ?.(2?