איור ?.5?רישום של אבן-מיל ליד קיבוץ שער-העמקים (לפי שומכר ?.(1889?