סביבת בית-שערים: יישובים ודרכים

סביבת בית-שערים : יישובים ודרכים יוסף בן-מתתיהו מפקד הגליל במלחמת החורבן , תיאר את ארץ הגליל וקבע את גבולו בין גבע כדרום-מערב הגליל התחתון , ובין גינה ( גנים ) בגבול הצפוני של השומרון ( מלחמת , ג , א-ד . ( בית-שעריס שכנה על גבעה בשוליים הדרום-מערביים של גבעות הגליל התחתון כשלמרגלותיה העמק הגדול , והיא נזכרת אצל יוסף בן-מתתיהו במערכה נגד אבוטיוס מושל עמק יזרעאל ( חיי יוסף , כד , ( 119 , ליד סימוניה . הרומים וחילות העזר נסוגו לגבע בעוד שבן-מתתיהו וחייליו פנו לבית-שריי היא בית-שערים , שם נמצאו האסמים הגדולים של בריניקי שבהם נאספה התבואה מכפרי הסביבה . היישוב המכונה כפר או עיר שכן בגבול עכו ובקרבת גבע ונאמר כי על דרכי הגישה אליו הוצבה שמירה כדי למנוע את אבוטיוס מלפגוע באוספים שהעמיסו על מספר רב של חמורים וגמלים את התבואה שנועדה ליישובי הגליל . אבי-יונה כלל את בית-שערים בקצה הדרומי של תחום ציפורי , ובגבול צפוני של תחום כפר-עותנאי ( לגיו ) שהשתרע ברובו בעמק הגדול . מדרום-מערב לבית-שערים היה תחום גבע-פרשים ומצפון-מערב תחום עכו ( אבי-יונה תש"ט : . ( 136-120 אבן גבול מהתקופה הרומית שעליה רשום ב...  אל הספר
החברה לחקירת ארץ-ישראל ועתיקותיה

הקיבוץ המאוחד