איור ?.3?אזור הגליל התחתון המערבי (מזר תשי"ח: ציור א?.(?