מקורות ומראי-מקום

מקורות ומראי-מקום רשימת המקורות ומראי-המקום הספרותיים שלהלן , אינה מתיימרת להיות כינוס של כל הפרסומים אודות היישוב בית-שערים והקבורה שבצידו . ברשימה זו הובאו מקורות המצוטטים בפרקי הספר ואלה שיש בהם תרומה נוספת להארת תולדות וכיווני המחקר על היישוב בית-שערים והקבורה שבצידו . במחקרים המוספים לפרקי הספר הובאו רשימות של מקורות ומראי-מקום נוספים . אביגד תשי"ד י ) אביגד נ / עונת החפירות החמישית בבית-שערים , תשי"ג ( סקירה ראשונה , ( ידיעות , י"ח , א-ב תשי"ד . עמ' , 31-7 לוחות א-ו . אביגד Avisad N ., Excavations at Bath She ' arim , 1953 ( Prelimminary Report ) , IEJ , = 1954 . 41954 . pp . 88-107 , pis . 8-12 אביגד 1955 א Avigad N ., Excavations at Beth She ' arim , 1954 ( Preliminary Report ) , IEJ , = . 5 1955 . pp . 205-239 , pis . 25-33 אביגד 1955 ב Avigad N ., The Necropolis of Beth She ' arim , Archaeology , 8 1955 . pp . = . 236-244 אביגד תשט"ו אביגד נ , ' בית שערים , האנציקלופדיה העברית , ח , ירושלים תשט"ו . עמי , 681-675 לוחות ט-יח . אביגד Avigad N ., Beth She ' arim , IEJ , 6 1956 ...  אל הספר
החברה לחקירת ארץ-ישראל ועתיקותיה

הקיבוץ המאוחד