רשימת האיורים

רשימת האיורים איור . 1 קבר שיך איבריך על גבעת בית-שערים . עמ' 3 איור . 2 הפסל של אלכסנדר זייד על סוסו . עמ' 5 איור . 3 אזור הגליל התחתון המערבי . עמי 27 איור . 4 אזור הגליל התחתון המערבי והכבישים הרומיים . עמי 30 איור . 5 אבן-מיל ליד קיבוץ שער-העמקים . עמי 31 איור . 6 גבעת בית-שערים : השרידים והדרכים אל היישוב . עמ' 35 איור . 7 בית-העלמין הצפון-מערבי והדרך אל היישוב . עמ' 37 איור . 8 מערכות-הקבורה בצד הדרך אל היישוב . עמ' 38 איור . 9 גבעות אלונים-שפרעם - מפה גיאומורפולוגית . עמ' 41 איור . 10 תרשים טופוגראפי של גבעת בית-שערים ושרידי המבנים . עמ' 42 איור . 11 נתוני טמפרטורה ולחות של אזור בית-שערים . עמ' 45 איור . 12 שושנת הרוחות של אזור בית-שערים . עמ' 46 איור . 13 תחום בית-שעריס . עמי 52 איור . 14 מיקום שרידי בית-שערים . עמי 53 איור . 15 כתובת בית-שערים . עמ' 76 איור . 16 כתובת מספר . 202 עמ' 77 איור . 17 כתובת מספר . 203 עמ' 78 איור . 18 כתובת מספר . 204 עמ' 79 איור . 19 כתובת מספר . 205 עמי 79 איור . 20 שטח בית-הכנסת לאחר עונת החפירות השלישית . עמ' 81 איור . 21 שטח החפירה א-ו . עמי 84...  אל הספר
החברה לחקירת ארץ-ישראל ועתיקותיה

הקיבוץ המאוחד