איור ?.2?הפסל של אלכסנדר ז"ד צופה על סוסו מעל גבעת בית-שערים (יותם ספר)