תוכן העניינים

תוכן העניינים פתח דבר 3 רשימת האיורים 11 מקורות ומראי-מקו 15 0 שער א : מבואות 17 סביבת בית-שערים : יישובים ודרכים 29 בית-שערים - רקע גיאוגרפי והתאמת היישוב לתנאי הסביבה והאקלים - עודד פוצ'טר 41 בית-שערים - יישוב יהודי מרכזי בגליל - זאב ספראי 51 בית-שערים והאישים שפעלו בה , לפי המקורות והכתובות 71 שער ב : מבני בית-שערים 81 מבני בית-שערים 83 בניין א : בית-הכנסת 89 בניין כ.- בית רבי יהודה הנשיא בבית-שערים 98 קומת-המרתף ; 99 בית-הכיסא שבביתו של רבי יהודה הנשיא ; 104 האורווה בקומת-המרתף שבביתו של רבי יהודה הנשיא ; 105 קומת-הקרקע ; 109 בית המרחץ בביתו של רבי - צבי שחם 110 החצר הפנימית של הבית והאכסדרה בחזיתו ; 116 האכסדרה ; 118 החצר הפנימית ; 120 הנתונים האדריכלים-פונקציונאליים של בית רבי יהודה הנשיא ; 120 המקורות הספרותיים על בית רבי יהודה הנשיא בבית-שערים . 121 בניין ג . בית-מגורים עירוני מהמאה השלישית לספירה 125 בניין ר . הבאסיליקה הדרומית 129 הבסיליקי בתלמוד - שמואל קרויס ( תרפ"א ) 143 תולדות ושימוש בשני מבני הבאסיליקה בבית-שערים 147  אל הספר
החברה לחקירת ארץ-ישראל ועתיקותיה

הקיבוץ המאוחד