ה.הסמכות ומעמדה של המחלוקת

ה . הסמכות ומעמדה של המרוחקת מהו היחס שבין התיאוריות על משמעות הסמכות ההלכתית לבין הגישות השונות שהוצגו בספר זה בשאלת משמעותה של המחלוקת ? ניתוח ראשוני מעורר את הרושם , שהגישה המוניסטית מצדדת במודל ההכרתי של הסמכות , ואילו הגישה הפלורליסטית תואמת לשני המודלים כאחד . הטעם לקביעה זאת הוא ברור . בפרק ב של הספר הוצגו ארבעת האפשרויות השונות להבנת מושג ההכרעה הנכונה במסגרת העמדה המוניסטית . למרות ההבדלים הברורים שבין האפשרויות , הנחה אחת משותפת להן : ההכרעה ההלכתית אמורה להיות אמיתית . מבחינה הכרתית משמעותה של קביעה זו היא , שההכרעה ההלכתית משקפת ידיעה מסוימת , ותקפותה איננה מבוססת על הכוח של סמכות מוסדית גרידא . דבר זה חל אף על העמדה המצדדת בעקרון ההתקבלות ( שם , סעיף . ( 2 גם אם עמדה זאת , יותר מהשתיים האחרות , הדגישה את סמכותם הציווית של החכמים , הרי שבסופו של דבר העיקרון המקנה תוקף להכרעותיהם של חכמים אינו הסמכות המוסדית עצמה אלא ההנמקות המקובלות על חברי הקהילה ההלכתית בזמן נתון . השיח ההלכתי הרציונלי הוא המבסס את תקפותן של ההכרעות ההלכתיות ולא כוח ההכרעה . בהתאם לקו מחשבה זה , הגישה הפל...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד