ג.המודל הציווי של הסמכות ההלכתית

ג . המודל הציווי של הסמכות ההלכתית במסורת היהודית קיים גם מודל שונה לתיאור משמעותה של הסמכות ההלכתית - הוא המודל הציווי , שגם שורשיו נטועים בספרות התלמודית וענפיו בספרות הבתר תלמודית עד לימינו . מהן הנחות המוצא הבסיסיות של מודל זה ? לפי המודל הזה לבעל הסמכות מוקנה התוקף לצוות ולהורות על מעשים , ולכפוף את חברי הקהילה לסמכותו . על האחרונים מוטלת החובה לציית ציות מוחלט להוראות הסמכות . הסמכות הציווית אינה מבוססת על ידיעה מסוימת של בעל הסמכות , אלא על הכוח שהוענק לו לקבוע את הנורמות המחייבות . לפיכך , גם במקרים שבהם נראה לנתין של סמכות זו , שבעל הסמכות טועה מוטלת עליו חובת הציות . שהרי מהמשמעות המושגית של הסמכות הציווית נובע , שלנתין יש חובת ציות מוחלטת . אם הסמכות ההכרתית הדגישה את מעמדה המרכזי של הידיעה ואת הכפיפות של כל חברי הקהילה לידיעה , המודל הציווי מדגיש את מעמדו האישי המיוחד של בעל הסמכות , ואת הכפיפות המוחלטת של חברי הקהילה בפניו . ביחס לסמכות זו השאלה העולה על הפרק היא : מהו מקור תוקפה ? שהרי אם מניחים שהיא סמכות לגיטימית , פירושו של דבר שמקור תוקפה אינו נובע מהכוח העומד לרשותה ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד