א.מבוא

א . מבוא כבר עסקנו בשאלת משמעותה של הסמכות ההלכתית וחובת הציות המוטלת על חבר בקהילה ההלכתית . במסגרת פרק זה ברצוני לשרטט קווים ראשונים לדיון בשאלת משמעותה וכוחה של הסמכות ההלכתית וחובת הציות התואמת לה . הכרת משמעותה של הסמכות ההלכתית תספק לנו נקודת מבט נוספת בשאלת משמעותה של המחלוקת , ובכך אעסוק בסעיף ד . במסגרת הניתוח של הסמכות ההלכתית אתמקד בניסיון להציב את המודלים העיקריים של הסמכות ההלכתית . נקודת המבט של פרק זה , ככל פרקי הספר , אינה היסטורית אלא תיאורטית אנליטית . ואולם , אין ספק שמעבר לעיון התיאורטי נדרש מחקר היסטורי מפורט שיתאר את ההיסטוריה של הסוגיה , אך בכך לא אעסוק כאן . הניתוח המדוקדק של המודלים העיקריים של הסמכות ההלכתית יעניק לנו נקודת מבט חדשה להערכת סוגיית 'אלו ואלו . ' שאלת מעמדה של הסמכות הדתית המסורתית והחובה לציית להוראותיה הנה מן השאלות היסודיות בכל תרבות מסורתית המייחסת מעמד חשוב ומרכזי לסמכות , והיא חוזרת ועולה אף בתוך הספרות ההלכתית . העיון בדרכי ההתמודדות של חברות מסורתיות עם שאלה זו עשוי ללמד לא רק על אופי היחסים שבין בעל הסמכות לבין הנתונים למרותו , אלא גם על...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד