ג.אלו ואלו - בין סובלנות לפלורליזם

ג . אלו ואלו - בין סובלנות לפלורליזם עדות ליחס זה של אמת וסטייה כמהותי לסובלנות נוכל למצוא בניתוח ההקשר ההיסטורי של רעיון הסובלנות . לידתו ההיסטורית של רעיון הסובלנות היה בתרבות הנוצרית , שהניחה אמת אובייקטיבית , תפיסה מונופוליסטית של ערכים ולא רלטיביזם או ספקנות . יתר על כן , משמעותו המושגית של המונח 'סובלנות' משקפת הנחה זו , שהרי סובלנות אינה הסכמה אלא נכונות לשאת או לסבול את מה ששגוי למרות אי ההסכמה . באופן דומה , הזכות להיקרא סובלן חלה רק ביחס לאותם מקרים שבהם העמדה הנסבלת מבטאת סטייה ממשהו שהוא בעל ערך בעיניו של הסובלן . שהרי אם הסטייה היא מדבר שאין לו ערך הסובלן אינו צריך להפעיל שיקול דעת כדי להימנע מפעילות נגד העמדה הנסבלת . היא פחותה בחשיבותה ואין כל טעם לפעול נגדה . שנית , לסובלן יש טעמים טובים המבססים את התנגדותו לעמדה הנסבלת . התנגדותו אינה משקפת גחמה שרירותית . שכן , אם לסובלן אין טעמים מוצדקים להתנגדותו לעמרה הנסבלת , באיזה מובן הוא סובלן , הרי אין בסיס רציונלי להתנגדותו ? בשפה היומיומית אנו משתמשים במושג הסובלנות בצורה רחבה יותר הכוללת לא רק התנגדות מבוססת על טעמים אלא אף...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד