פרק יא / המחלוקת בתרבות ההלכתית - תופעה היסטורית או יסוד מעצב

פרק יא / המחלוקת בתרבות ההלכתית - תופעה היסטורית או יסוד מעצב אחת הפרספקטיבות שדרכן נבחן הביטוי 'אלו ואלו דברי אלוהים חיים , ' היתה משמעותה ומעמדה של המחלוקת בתרבות ההלכתית : האם המחלוקת היא תופעה היסטורית גרידא או שמא היא משקפת יסוד מהותי המעצב את התרבות ההלכתית ? פרספקטיבה זאת שעסקתי בה בהרחבה בפרק ג סעיף א , היא שתעמוד עתה במרכז הדיון שלפנינו . הטענה המרכזית שאשתדל להוכיחה היא , שבמסגרת המסורת ההלכתית מתרוצצות שתי גישות יסוד שונות : האחת רואה במחלוקת תקלה היסטורית שמקורה במציאות אנושית מסוימת : בני אדם הם והם בלבד גורמי המחלוקת . במחלוקת כשלעצמה אין שום דבר מהותי להלכה . בניגוד לכך , הגישה השנייה רואה במחלוקת את אחד מערכי היסוד האופייניים לתרבות ההלכתית . אין המחלוקת תקלה הנובעת מאופי הטבע האנושי , אלא מטבעה העצמי של ההלכה . מהניתוח שהוצע בספר זה מתברר שהמאמר התלמודי 'אלו ואלו דברי אלוהים חיים' על שלל משמעויותיו , הוא ביטוי מובהק של מגמה זו . במסגרת פרק זה לא אוכל להיכנס לדיון מפורט בהיסטוריה של שתי המגמות , או לדיון מפורט במורכבות המקורות שאותם אצטט . דיון שכזה סוטה ממטרתו המרכזית ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד