מבוא

מבוא חלקי הספר הקודמים עסקו במשמעויות שחכמי ישראל לדורותיהם ייחסו לביטוי התלמודי 'אלו ואלו דברי אלוהים חיים . ' בחלק זה הדיון מוסט מן ההקשר הראשוני הזה לניתוח שני יסודות העומדים ביסוד הדיונים , ושלעתים קרובות נידונו במפורש : הראשון , משמעותה ומעמדה של המחלוקת . השני , משמעותה של הסמכות ההלכתית . ניתוח מדוקדק של סוגיות אלו יספק לנו פרספקטיבה חדשה ומעמיקה למכלול הדיון שנעשה עד עתה ; הוא יעמיק את הבנתנו באשר למשמעות השיח ההלכתי ולימוד התורה כערכי יסוד של התרבות ההלכתית ובאשר למשמעות ה'אלו ואלו' בתרבות ההלכתית . פרק יא מתמקד בניתוח משמעותה של המחלוקת , ופרק יב , החותם את ספרנו , דן בסוגיית הסמכות ההלכתית .  אל הספר
הקיבוץ המאוחד