פרק י / 'כי מציון תצא תורה...היום שלא יצאת אתמול' - ערך החידוש

פרק י / 'כ י מציון תצא תורה ... הי ום שלא יצאתאתמול - ' ערך החידוש בפרק זה נעסוק בממד מרכזי אחד שכמה מחכמי ישראל ייחסו לביטוי ' אלו ואלו דברי אלוהים חיים' - הדינמיות וההשתנות של ההלכה . כפי שנראה , יש מחכמי ישראל שקשרו ממד זה של ההלכה למונח 'חיים , ' המופיע בביטוי התלמודי . התורה היא תורת חיים במובן זה , שאין היא סטטית וסגורה , אלא היא מתפתחת ומשתנה כגוף חי . מדוע ההיסק ההלכתי שונה מההיסק הלוגי , ואולם מסתבר שהוא מניח במובלע את ההבחנה הרווחת , שאותה ניתחתי בספר , בין שני טיפוסי היסק : ההיסק או ההקש הלוגי מצד אחד , וההיסק המשפטי הלכתי , מצד אחר . לפי מילהויזן , ההיסק ההלכתי הוא סובייקטיבי במובן זה ששיקול דעתו של חכם ההלכה המסוים הוא מהותי בקביעת ההלכה . מכאן , שהדרישה היחידה שניתן לדרוש מחכם ההלכה הוא שיפעיל את שיקול דעתו בזהירות מרובה ולפי מיטב הבנתו . לאור זאת , מסיק מילהויזן את האפשרות המתמדת לשינוי ההלכה : ואם יראה לסנהדרין על פי התורה והמידות שדבר אחר הוא טהור יהיה טהור . ואם יעמדו הסנהדרין אחריהן ויראה להם שעל פי התורה והמידות אותו הדבר טמא יהיה טמא , כי הוא השם יתברך שנתן לנו התו...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד