ד.מוניזם וערך בקשת האמת

ד . מוניזם וערך בקשת האמת במסורת היהודית קיימות גם מגמות מתונות יותר , המצדדות בגישה מוניסטית , אך עם זאת מכירות בערך של בקשת האמת . ולפיכך גם הדעה הדחויה נחשבת כדברי אלוהים חיים . כך למשל מסביר רבינו אברהם פריצול את המשנה באבות , שעסקנו בה פעמים רבות בספר , הקובעת שכל מחלוקת שהיא לשם שמיים 'סופה להתקיים , ' כך : כאשר יהיה המחלוקת זה עם זה בחקירת דברים התוריים לשם שמיים להבין הדין , שסופו להתקיים בתוך המלמדים , ולהתבונן בחילוק והפרש דעותיהם , אחרי שהוא לשם שמים להתבונן בדעות התורה , לפי מה שיובן ממנה להוציא לאור משפט ... ואם כי באמת בעצמו וההלכה אחת היא לברה לאמה וברה ליולדתה , מ"מ כולם דברי אלוקים חיים ... חה קרה במחלוקת הלל ושמאי שלא היה על צד הנצוח והיוהרה והקינטור רק לבקשת האמת , ועדיין כל ישראל משתמשין בו . מצדד אחר במגמה זו הוא ר' ברוך הלוי עפשטיין . הוא חוזר ומעלה את השאלות הקלאסיות בסוגיית 'אלו ואלו : ' 'איך זה יתכן שדברי שניהם יתיחשו לאמתים עד שיונח עליהם דברי אלוהים חיים , בעוד שהאמת אינה 24 אלא אחת . ואי הא , לא קיימא הא . ' ? באופן דומה שואל ר' ברוך על דברי התלמוד בחגיגה ( ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד