ב.עמדת הרב הירשנזון

ב . עמדת הרב הירשנזון גם הרב הירשנזון מצדד בגישה דומה לזו של הרב ריינס , אלא שהוא אף מסיק ממנה מסקנות לתחום המעשי . הוא מציע את גישתו כפירוש לדברי רבי ינאי האומר : 'אילו ניתנה התורה חתוכה לא היתה לרגל עמידה . מה טעם 'וידבר ה' אל משה . ' אמר לפניו : רבונו של עולם , הודיעני היאך היא ההלכה . אמר לו : 'אחרי רבים להטות , ' רבו המזכין זיכו , רבו המחייבין 6 חייבו , כדי שתהא התורה נדרשת מ"ט פנים טמא ומ"ט פנים טהור . ' הרב הירשנזון מפרש את דברי רבי ינאי כך : שדרשו מלת "לאמר ' , " וידבר ה' אל משה , ' לא דבר חתוך שיאמר כך היא ההלכה , אלא "לאמר" רק נשאר עוד מקום לאמר שכל אחד מישראל יכול לומר לכאן ולכאן , ועל זה ביקש משה מהקב"ה שיאמר לו איך היא ההלכה ולא יצטרכו לכל הויכוחים , לא חפץ הקב"ה לומר הלכה פסוקה , רק שכל אחד מישראל יהיה לו היכולת והרשות לדרוש מכאן ומכאן במ"ט פנים טמא ומ"ט פנים טהור , ואלו ואלו דברי אלוהים חיים אחרי שמטרתם דרישת האמת ומקיימין בזה מצוות תלמוד תורה . לפי הרב הירשנזון , הבסיס לאי סגירותה של התורה אינו נעוץ בעובדת ריבוי האפשרויות ההלכתיות התקפות , ואף לא ב'שמיעה' האנושית השונה ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד