פרק ט / הערך הדתי של בקשת האמת

פרק ט / הערך הדתי של בקשת האמת לפי העמדה המוצגת בפרק זה , הדעות החלוקות הם 'דברי אלוהים חיים , ' מפני שהן מבטאות את הערך הדתי של בקשת האמת . המונח 'דברי אלוהים חיים' מתייחס אפוא , לא לתוצאה ההלכתית המסוימת , אלא לעצם העיון ההלכתי , ללימוד המכוון להשגת האמת . מכל כלל וכלל ולהענפים שמתענפים מכל שורש ושורש , ועל פיהם ימצאו תמיד פתרון תוריי לכל השאלות והחקירות שתתחדשנה בזמן מן הזמנים , ועל כן היא נצחית ובלתי גבולית ( שם . ( התורה שבעל פה , בניגוד לכך , היא התהליך של הוצאת 'הפרטים והענפים מן השרשים והכללים' ( עמ' . ( 117 כיוון שאופיה של התורה שבעל פה הוא יישום והסקה של הלכות ספציפיות מעקרונות כלליים , סבור הרב ריינס , מן הסתם בהתבסס על אופיו של ההיסק המשפטי , שתהליך זה מתמיד . כלומר , החידוש וההתפתחות ההלכתית מעוגנים במשמעותה של התורה שבעל פה , ובלשונו : ואחרי שמדרכי התורה והליכותיה היא הוצאת הפרטים מן הכללים , על כן באה גם התורה שבעל פה באופן זה שיהיה גם אחריה חקירות תוריות וספיקות הלכתיות , ועל ידי זה ימצא התלמיד חכם תמיד מקום לחדש חדושין דאורייתא ולפתח שכלו על ידי העיון התורי ( שם . (  אל הספר
הקיבוץ המאוחד