מבוא

מבוא בחלקים הקודמים של ספר זה עסקנו בהרחבה באחד ההיבטים העיקריים של האמרה 'אלו ואלו דברי אלוהים חיים / היינו בשאלת מעמדן של העמדות ההלכתיות הסותרות : האם ההלכה מצדדת במוניזם , פלורליזם או בגישה הרמוניסטית . בחלק זה נסיט את הדיון לערכים אחרים שחכמי ישראל מצאו בקביעה ' אלו ואלו דברי אלוהים חיים . ' בפרק ט נעסוק בערך הדתי של כקשת האמת , בפרק י אתמקד בערך החידוש .  אל הספר
הקיבוץ המאוחד