חלק רביעי: אלו ואלו דברי אלוהים חיים - ערכים הלכתיים