ב.עמדת המהר"ל

ב . עמדת המהר"ל עמדת ר' צדוק הכהן חוזרת ומשקפת את אחת המגמות הבסיסיות המצויות בהגותו של המהר"ל . אחד הביטויים המעניינים של גישה זו מצויה בפירושו של המהר"ל למשנה במסכת אבות ( ה , יז ) הקובעת : כל מחלוקת שהיא לשם שמיים סופה להתקיים ושאינה לשמ שמיים אין סופה להתקיים . השאלה שהמהר"ל הוטרד ממנה היא השאלה הקלאסית , שכבר עסקנו בה בפרק ג : כיצד מחלוקת יכולה להתקיים , הרי העמדות המייצרות את המחלוקת סותרות זו את זו , ושוללות זו את זו ? כי המחלוקת אי אפשר להתקיים , וזה מפני כי המחלוקת היא אל אותן שהם הפכים , ובמציאות האש לא נמצא כלל דבר שהוא הפך לו הם המים ... ולפיכך אי אפשר לשני דברים שהם מחולקים שיעמדו יחד , שאם כן היו שני הפכים בנושא אחד . תשובתו של המהר"ל היא , שהקיום של מחלוקת שהיא לשם שמיים , אינו במציאות האנושית אלא במציאות האלוהית : כי לכך מחלוקת שהיא לשם שמים יש לה קיום ואף כי הם הפכים כי הוא יתעלה ויתברך הוא המאחד שני הפכים , כי אף אם מחולקים והפכים הם בעצמם , מכל מקום מצד הש"י הם מתאחדים כי הוא יתברך שהוא אחד סיבה לשני ההפכים , ומה שהוא סיבה לשני הפכים דבר זה בעצמו אחדותו יתברך , שאם ל...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד