ב.יתרונם המוסרי של בית הלל

ב . יתרונםהמוסר י של בית הלל בנוסף לפירוש הראשון שהעלה , מציע הרב הלוי פירוש נוסף . כפי שראינו כבר , הרב הלוי ער לאופי המיוחד של ההיסק ההלכתי , שאינו חד משמעי , ולפיכך שתי עמדות סותרות עשויות להיות קבילות . לפי זה ברור ש'מעולם 7 לא זכו בית הלל לכוון האמת ( י ) יותר ממה שזכו בית שמאי . ' בעקבות הנחה זו עולה השאלה : מדוע ההלכה כבית הלל ? ועל כך הוא משיב : הרי שניהם [ בית הלל ובית שמאי ] כוונו בכל פעם אל האמת והיה הברירה מסור ביד חכמים לקבוע הלכה כפי מה שירצו . שהרי כל תכלית וכוונת עשיית המצוות , הנה התכלית האחרון הוא לעשות כביכול קורת רוח לפניו יתברך במה כי הוא צוה . ויהי שכל אחד ואחד מכוון לעשות רצונו יתברך , זה שאוסר לפי דרכי ההיקש שלו סבור בדעתו שבזה עושה רצון הבורא יתברך . וזה שמתיר לפי דרכי ההיקש שלו סובר בדעתו שבזה עושה רצונו יתברך . ואם כן הרשות ביד חכמי הדור לפסוק הלכה כפי מה שירצו , דהיינו כפי מה שיראו יותר נאות לעשות . ולהיותם בית הלל בעלי מדות טובות הללו שמנו חכמים ... לפיכך זכו שגם רוב מישראל הכריעו כבית הלל . שיותר נאות הוא לעשות כמותן ... ואף אם היה סברתם [ של בית הלל ] שקו...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד