א.הכרעה כרוב הכמותי

א . הכרעה כרוב הכמותי 3 ר' ישראל ליפקין ( מםלנט , ( מציע את הפירוש הבא . בהתאם לגישה הפלורליסטית , הנחת המוצא שלו היא : מצד ריבוי הראיות שווים כל בני אדם בשכלם , אם רק לב מבין למו להבין הראיות במתכונתם . ואולם העמדה ההלכתית של חכמים נקבעת לא רק על ידי הראיות העומדות לרשותם , אלא גם , ובעיקר , על ירי שקלולן של הראיות והערכתן אכן מצד המשקל שונים רוח בני אדם זה מזה , הוא הוא שיקול הדעת , אשר דעתם של בני אדם נפרדת למרבה ( שם . ( ר' ישראל מבחין , אפוא , בין הממד הלוגי שבו אין הבדל בין בני אדם לבין פעולת השיפוט והכרעה - 'שיקול הדעת , ' שבה נבדלים בני אדם . ההבדלים בהערכה ובשיפוט מקורם בין השאר ב'שינוי מזג כוחות הנפש' ( שם , עמ' , ( 91-90 דהיינו בגורמים שאינם רציונליים בלבד . גורמים אלו הם היוצרים הבדלים בין בני אדם , והם המחוללים את ההערכות והשיפוטים השונים של אותן הראיות . לאור ההנחה , שההבדלים בשיפוטיהם של בני אדם מקורם כשיקול הדעת השונה , טוען ר' ישראל , שהמחלוקת בין בית הלל ובית שמאי היתה בשאלה : איזה סוג של שיקול רעת צריך להנחות בקביעת ההלכה . כלומר , המחלוקת היתה בשאלת הפרוצדורה של ההכ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד