ב.המעמד האונטולוגי של הקביעות ההלכתיות

ב . המעמדהאונטולוגי של הקביעות ההלכתיות שלוש הגרסאות של העמדה הפלורליסטית מחויבות להנחה שמערכת הערכים ההלכתיים - אסור , מותר , טמא , טהור וכר אינם מתארים תכונות של המציאות ; אין במציאות דבר שהוא באמת אסור או דבר שהוא באמת מותר . שכן , מעשים יכולים להיות אסורים ומותרים כאחת , בהתאם להכרעותיהם של חכמים , ואילו תכונות המציאות אינן יכולות להשתנות באופן דומה . דברים אלו נכונים במיוחד ביחס לעמדה הטוענת שההלכה היא יצירה אנושית , ואכן הרב מאיר בלאן כותב דברים אלו בצורה מפורשת : ומה שיש לדעת עוד בזה הוא כי ... אפשר שתהיינה מחלוקות בהלכה , שאלה יטמאו ואלה יטהרו , אלה יאסרו ואלה יתירו , אלה יחייבו ואלה יפטרו , ו'אלה ואלה דברי אלוקים חיים . ' טעם הדבר הוא , כי התורה הקדושה , שהיא יסוד ושורש הבריאה תלאה הקב"ה בבחיר היצורים ... וכשניתנה התורה לישראל , נמסרו חוקי ענייניהם לחכמי התורה , שמחשבתם , אם היא רק מכוונת לטעמה וסודה , קובעת את מציאותה ומציאות הבריאה התלויה בה . ולכן שונה היא משאר החכמות , שהחוקרים בהן לא יקבעו את מציאותן , אלא ימצאוה . כי במחשבתם והחלטתם לא תשתנה המציאות לעולם . לא כן היא דע...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד