א.גבולות הפלורליזם ההלכתי

א . גבולות הפלורליזם ההלכתי ההנחה הפלורליסטית , שלפיה התורה פתוחה לפרשנות 'מ"ט פנים לאיסור ומ"ט פנים להיתר , ' מעוררת את השאלה : מהם גבולות האפשרויות ההלכתיות ? האם כל פרשנות היא לגיטימית או שמא יש תחום מוגדר של פרשנויות לגיטימיות ? כפי שראינו , גם העמדה הטוענת שההלכה היא יצירה אנושית , אינה מכירה בסמכותם של חכמי ההלכה לפעול באופן שרירותי , ולפיכך השאלה הבסיסית היא : מהו העיקרון שעל פיו יקבעו גבולות האפשרויות ההלכתיות הלגיטימיות ? אכן , חכמים המצדדים בפלורליזם ההלכתי מגלים מודעות לגבולות האפשרויות ההלכתיות הלגיטימיות . כפי שכבר ראינו , הרב הוטנר טען במפורש , שגבולות הלגיטימיות של עמדה היא - 'אם רק נאמרה לפי גדרי המשא ומתן של תורה שבעל פה . ' כלומר , ההנחה היא שלמערכת יש כללים , כאלה או אחרים , ולפיכך עמדה הפוגעת בהם אינה עוד עמדה לגיטימית . ואולם כל עמדה העומדת בכללים אלו נחשבת כ'דברי אלוהים חיים . ' אין זה המקום לדון באפיון המדויק של מכלול 'גדרים' אלו . כאן נציין , שחכמים רבים קבעו שגבולות האפשרויות ההלכתיות נקבעים על פי יכולת הביסוס של העמדה ההלכתית . וכך למשל כותב ר' משה מינץ ( המהר...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד