א.המודל הריאליסטי

א . המודל הריאליסטי לפי גישה זאת , האפשרויות השונות שחכמי ההלכה מעלים , משקפות אפשרויות ריאליות שנוסחו לראשונה במעמד הר סיני . ניסוח נפוץ של 1 עמדה זו מצוי אצל ר' יום טוב בן ר' אברהם אבן אשבלי ( הריטב"א : ( שאלו רבני צרפת ז"ל האיך אפשר שיהיו שניהם דברי אלוהים חיים , וזה אוסר וזה מתירי ותרצו , כי כשעלה משה למרום לקבל תורה , הראו לו על כל דבר ודבר מ"ט פנים לאיסור ומ"ט פנים להיתר . ושאל להקב"ה על זה , ואמר שיהא 2 זה מסור לחכמי ישראל שבכל דור ודור , ויהיה הכרעה כמותם . הריטב"א מאמץ את ההבחנה הבסיסית , שנידונה בספר לא אחת , בין התורה לבין ההלכה המעשית . הוא סבור , אפוא , שהקביעה 'אלו ואלו דברי אלוהים חיים' משקפת את העובדה שבנוסף לנורמות ההלכתיות הקבועות שניתנו למשה בכתב ובעל פה , נמסר למשה בסיני מכלול שיקולי הדעת האפשריים - 'מ"ט פנים לאיסור ומ"ט פנים לטמא , ' ומכלול זה הוא התורה , התורה לפי גישה זו , כוללת יותר מאשר מערכת נורמות קבועות וסופיות , היא כוללת גם את מכלול ההכרעות ההלכתיות האפשריות . העובדה שכל הכרעה הלכתית מעשית אינה יותר מאשר אחת האפשרויות המצויות בתורה , קובעת את מעמדה של ההכר...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד