ב.העמדה הקירובית (אפרוקסימטיבית)

ב . העמדה הקירובית ( אפרוקסימטיבית ) נקודת המוצא של עמדה זו כמו של קודמותיה היא , שקיימת הכרעה הלכתית אחת הנכונה באופן אובייקטיבי , דהיינו בלתי מותנית בגורם האנושי , בין אם האובייקטיביות נקבעת על ידי סדר המציאות הטבעית או בין אם היא נקבעת על ידי המערכת ההלכתית האפריורית . ואולם תהליך חשיפתה של אמת זו הוא הדרגתי . ההכרעות ההלכתיות משקפות תהליך הדרגתי של התקרבות לאמת . כלומר כל הכרעה המבוססת כראוי והנעשית בדרכי המשא והמתן ההלכתיים מתקרבת יותר לאמת . במקביל להנחה בדבר ההתקרבות לאמת , מניחה עמדה זו שהידע הוא תהליך מצטבר ( אקומולטיבי ) ההולך ונבנה בהדרגה . עמדה זו מצויה אצל חכמים הנוטים להרחיב את השימוש בכלל 'הלכתא כבתראי . ' בין המצדדים בתחולה נרחבת של כלל זה מצוי ר' ישעיהו דטראני . הוא מניח , כמו חכמים רבים אחרים , שההתקרבות אל האמת היא הדרגתית וקירובית . דהיינו , אין האמת ההלכתית האובייקטיבית נחשפת בזמן נתון , אחת ולתמיד , אלא ישנו תהליך מתמיד של התקרבות לאותה אמת . ומבחינה זו דווקא לחכמי הדורות המאוחרים יש יתרון רב , הם 'ננסים על גבי ענקים . ' יתרונם נובע מכמה גורמים : ראשית , העובדה של...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד