1.העמדה הנטורליסטית

. 1 העמדה הנטורליסטית אנו יכולים ללמוד על עמדתם של חכמים המצדדים בעמדה הנטורליסטית , תוך ניתוח התייחסותם לשאלת הסמכות של חכמים וחובת הציות להוראותיהם . כידוע , לפי מסורת אחת שמקורותיה כבר בספרי , לחכמים יש סמכות מוחלטת וחובה לציית להם 'אפילו אומר לך על ימין שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימין' ( רש"י , דברים , יז , יא . ( המצדדים בעמדה הנטורליסטית הוטרדו מעניין זה . שהרי , כיצד ייתכן שיש חובת ציות כשהכרעת החכמים היא בניגוד לטבע המציאות ? כך למשל , מנסח בעיה זו רבי חיים פאלאג'י הכותב -.לדעת האומר שיש טעם למצוות וכל מה שאסר התורה מזיק לנפשותינו אף על פי שלא נודע לנו סיבתו , איך מותר לנו אותו דבר שטעו בו הסנהדרין , כי הרי אותו דבר איסור יעשה טבעו ומה לנו הסכמתם . " רבי חיים פאלאג'י מניח שיש קשר ברור בין התפיסה שלמצוות יש טעמים לבין המעמד הנטורליסטי של האמיתות ההלכתיות . היינו , האמיתות ההלכתיות משקפות סדר עניינים טבעי , שהוא הוא טעמן של המצוות . לאור זאת עולה השאלה : לכאורה , סמכות החכמים מוגבלת ביותר , היא אמורה לחשוף את סדר המציאות . אם כך , כיצד ניתן להצדיק את סמכותם של חכמים לפסוק בניגוד לס...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד