א העמדה הנטורליסטית והאפריורית־אידיאלית

א העמדה הנטורליסטית והאפריורית אידיאלית יש מחכמי ישראל שהניחו שהכרעתם ההלכתית של חכמים אמורה לשקף את מה שהוא נכון באמת , כשהמונח יאמת' משמעותו . בהתאם למסורת הפילוסופית הקלאסית - התאמה ( קורספונדנציה ) למצב העניינים במציאות . במסגרת תפיסה כללית ואת , ניתן להבחין בין שתי עמדות שונות המתארות אחרת את מצב העניינים . לפי הגירסה הראשונה שאותה אכנה ' העמדה הנטורליסטית , ' הערכים ההלכתיים השונים - 'אסור ' , ' מותר , ' ' טמא ' , ' טהור' - הם תכונות של דברים במציאות , בדיוק כמו תכונות הצבע או הצורה . כלומר במציאות עצמה יש דברים שהם טמאים או טהורים , אסורים או מותרים . המונח 'נטורליסטי' משקף בברור תפיסה וו , שכן הוא מציין כי הנורמות ההלכתיות התקפות הן חלק ממבנה המציאות הטבעי , וההלכה התקפה היא זו המשקפת את המציאות הטבעית כראוי . הגירסה השנייה , שאותה אכנה 'העמדה האפריורית , ' מניחה שההכרעה הנכונה אינה משקפת את סדר המציאות הטבעית , אלא את הסדר האפריורי אידאלי של עולם ההלכה עצמו . לפי תפיסה זו , ההלכה היא מערכת אפריורית שאינה תלויה במציאות טבעית כלשהי . מערכת המושגים והנורמות של איסור והתר , טומאה ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד