3.ניתן ללמוד פרטי הלכות מהדעה הדחויה - עמדת הנצי"ב

. 3 ניתן ללמוד פרטי הלכות מהדעה הדחויה - עמדת הנצי"ב בסעיף הקודם בחנתי את העמדה , שפותחה לראשונה על ידי רש"י , שלפיה טעמיה של העמדה הדחויה רלוואנטים מבחינה הלכתית . בסעיף זה אציג 27 את עמדתו של ר' נפתלי צבי ברלין ( הנצי"ב , ( שלפיה גם מהעמדה הדחויה למדים פרטי הלכות חשובים , ומבחינה זו היא 'דברי אלוהים חיים' . ההבדל בין עמדת הנצי"ב לבין העמדה שנותחה בסעיף הקודם הוא , שלפי העמדה שבסעיף 1 שיקול הדעת הדחוי עתה , עשוי להיעשות לרלוונטי במצב עניינים אחר . לעומת זאת לפי גישת הנצי"ב , העמדה הדחויה נותרת כזאת , ובכל זאת היא כוללת בתוכה פרטי הלכות תקפים . בתחילת דבריו מתמודד הנצי"ב עם השאלה : באיזו מידה יש לראות את העמדות הדחויות כחלק מן התורה ? האם כל דעה שהועלתה במרוצת הדורות היא אכן חלק מן התורה , או שמא יש אמות מידה כלשהן , שעל פיהן ניתן לקבוע איזו עמדה היא חלק מן התורה ואיזו אינה ? ויש עוד אופן דברי חכמים שבאים במחלוקת , מר סבר רכך יש לדרוש , ומר סבר דכך יש לדרוש ולא כך . והנה האחד עיקר ומביא חיים לעולם , והשני טפל ואינו להלכה . שמא תאמר שאם כן הוא דבר בטל ואינו בכלל אור התורה ח"ו ? על זה ה...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד