רבאח חלבי,מיכל זק - הנחיה בזוג: דיאלוג סימטרי על מציאות א-סימטרית

רבאח חלבי , מיכל זק הנחיה בזוג : דיאלוג סימטרי על מציאותא-סימטרית הנחיית קבוצות בזוג היא מלאכה מסובכת ומורכבת הדורשת מיומנות וניסיון . על אחת כמה וכמה כאשר מדובר בהנחיה במפגש בין שתי קבוצות לאומיות הנמצאות בקונפליקט . בדרך כלל נהוג בעולם לנהל מפגשים כאלה בהנחיית צד שלישי , שמהווה מעין מתווך ומפשר , מתוך הנחה שהנחיה כזאת תהיה אובייקטיבית , חסרת פניות ואינטרסים . טענתנו היא , שאובייקטיביות בהתערבות בקבוצות אינה אפשרית , בכל דגם שהוא . יתרה מזאת , אנו סבורים שאובייקטיביות איננה נחוצה בניהול המפגש היהודי ערבי , שמטרתו להעלות מודעות והוא אינו חותר לפתרון בעיות או לעריכת הסכמים . להיפך , המעורבות , הידע והתוכנות שיש למנחים בנוגע לקונפליקט יכולים רק לעזור ולקדם את מטרות המפגש . מטעמים אלה בחרנו להנחות בעצמנו את המפגשים . יתרה מזאת , בחרנו באופציה של הנחיה משותפת , מנחה ערבי ומנחה יהודי , בכל מצב שדורש התערבות של מנחים , ובכל קבוצת מפגש , קטנה כגדולה . אנחנו סבורים שהנחיה בזוג יהודי ערבי חשובה ואף הכרחית מכמה טעמים , ואלה העיקריים שביניהם : . 1 אנו מכירים במגבלות שיש לכל צד בהכנתו את האחר ; הנ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד