רמזי סלימאן , המפגש המתוכנן במיקרוקוסמוס - היבטים פסיכולוגיים־חברתיים

רמזיסלימאן המפגש המתוכנן במיקרוקוסמוס היבטיםפסיכולוגיים חברתיים מבוא המאמר מיישם רעיונות הנגזרים מתיאוריית הזהות החברתית , במטרה לנתח תהליכים המתרחשים בקבוצות המשתתפות במפגשים מתוכננים בין יהודים ופלסטינים בישראל . בצד המימד הבין אישי מודגשת במאמר חשיבותו של המימד הבין קבוצתי להבנת האינטראקציה בין חברי שתי הקבוצות . מודגשת גם הא סימטריה בכוח ובסטטוס בין שתי הקבוצות , אשר מסייעת להבנת התגובות הפסיכולוגיות וההתנהגותיות הנצפות אצל בני קבוצת הרוב ובני קבוצת המיעוט . מטרת הניתוח התיאורטי היא להציע רעיונות ליעול הניהול של מפגשים מתוכננים בין יהודים וערבים . קבוצות המפגשים המתוכננים בין יהודים לפלסטינים ישראלים זכו לתשומת לב מחקרית בלתי מבוטלת . חלק מהמחקרים התמקדו בחקירה אמפירית של משתנים המעורבים בחוויית המפגש , כמו דעות קדומות ( ביזמן , ( 1978 נכונות ליחסים ( Amir 1976 ) וכד . ' במחקרים אחרים ננקטה גישה הוליסטית תיאורטית , בניסיון לנתח תהליכי אינטראקציה המתרחשים במפגש ( למשל , כץ וכהנוב . ( Sonnenschein et al 1992 ; 1990 כץ וכהנוב ( 1990 ) מציעים חלוקה משכנעת של סוגי המפגשים כין קבוצות השר...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד