אריה נדלר, קונפליקט בין־קבוצתי והפחתתו: פרספקטיבה של הפסיכולוגיה החברתית

אריה נדלר קונפליקט בין קבוצתי והפחתתו : פרספקטיבה של הפסיכולוגיה החברתית מבוא אפתח בכמה מילים על זהותי . בזהותי המקצועית אני פסיכולוג חברתי , וחקר קונפליקטים בין קבוצות הוא עיסוקי המרכזי . אבני היסוד של הפסיכולוגיה החברתית למן ראשיתה היו חקר שורשיהם של קונפליקטים בין קבוצתיים ופתרונם , וחקר דעות קדומות ודרכים להפחתתן . אין זה מפתיע שקורט לוין , שרבים רואים בו את מייסד הפסיכולוגיה החברתית , נתן לספר שהוא אוסף של מאמריו את השם פתרון קונפליקטים חברתיים . ( Lewin 1948 ) עד היום ניתן לראות בספר זה דוגמה לניתוח מעמיק , יוצא דופן במקוריותו , של היחסים בין יחידים ובין קבוצות . חקר קונפליקטים התפתח מאוד במחצית המאה האחרונה , אך למרות השינוי בנושאים ובהדגשים - ההיבטים הפסיכולוגים של קונפליקטים ופתרונם נשארו העניין המרכזי של החוקרים בתחום זה . המושגים התיאורטיים ומתודולוגיות המחקר נעשו מגוונים ביותר , אולם אין במגוון זה כדי להעיד על אי בהירות או רב משמעות , אלא על המורכבות של התופעות וריבוי הסיבות להן . זהות נוספת שלי אישית יותר : אני מגדיר עצמי כיהודי וישראלי . אני צאצא להורים ניצולי שואה שהגיעו...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד