רבאח חלבי,נאוה זוננשיין - תודעה,זהות ואתגור המציאות - גישת העבודה בבית־הספר לשלום

רבאח חלבי , נאוהזוננשיין תודעה , זהותואת גור המציאות גישת העבודה בבית הספר לשלום הקדמה לפני שנציג את גישת העבודה שעל פיה אנחנו עובדים בבית הספר לשלום , נסקור בקצרה את הגישות השונות הקיימות בתחום בעולם . דיון רחב יותר בנושא זה יובא להלן בקובץ זה , וכאן נביא רק את עיקרם של הדברים , בתור נקודת מוצא . קיימות שתי חלוקות עיקריות של מפגשים בין קבוצות בקונפליקט . הראשונה נעה על הציר שבין סדנאות 'on' אנוש לסדנאות לפתרון סכסוכים . בסדנאות יחסי אנוש ההתמקדות היא בעיקר בהיבטים הפסיכולוגיים של חוויית המפגש , ומטרת המפגש על פי גישה זו היא הדגשת המשותף בין המשתתפים ודחיקת הנושאים הקונפליקטואליים לשוליים . לעומת זאת , בסדנאות לפתרון סכסוכים מניחים כי לקונפליקט בין שתי הקבוצות יש שורשים במציאות , והדרך להתרתו מצריכה חיפוש דרכים לגישור בין המטרות של שתי הקבוצות ; הדגש הוא על ראיית המשתתפים כנציגי קבוצותיהם , ופחות על עולמם הפסיכולוגי ועל יחסיהם הבין אישיים ( ראו סולימאן , בקובץ זה . ( הציר השני המוזכר בדרך כלל בעבודה בין קבוצות בקונפליקט נע בין גישת השערת המגע לגישת המפגש הבין קבוצת 1 . הגישה הראשונה מנ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד