רבאח חלבי - מפגש יהודי־ערבי אחר

רבאח חלבי מפגש יהודי ערבי אחר בספר זה נביא בפני הקורא גישה חינוכית להתמודדות עם הקונפליקט היהודי ערבי בישראל , שפיתחנו בבית הספר לשלום בנוה שלום , זוהי גישה ייחודית בתחום זה , שצמחה וניזונה מסיפורה של קהילה מיוחדת , שבחרה לבחון את החיים המשותפים בין ערבים ויהודים ; גישה שיש בה אמירה על מהות היחסים בין יהודים וערבים , ועל האופציה העתידית להתמודדות עם הקונפליקט . הספר מסכם יותר מ 20 שנות פעילות של המפגש היהודי ערבי , ומציג את הניסיון הזה דרך הסיפור האנושי , ולא בדרך של מספרים וסטטיסטיקות , כפי שנעשה עד כה . לפני שנציג את הספר נתעכב קמעא על ההיסטוריה שעיצבה את המציאות שלנו , המציאות שבה אנו עוסקים , עמה אנו מתמודדים ועליה אנו מספרים בספר - מציאות הקונפליקט היהודי ערבי בישראל , שהינו תולדה של הסכסוך ההיסטורי הגדול , הסכסוך הפלסטיני ישראלי . סכסוך זה נמצא בימים אלה על סדר היום , ויגיע אל פתרונו במוקדם או במאוחר , כנראה על ידי הקמת מדינה פלסטינית ליד מדינת ישראל . מרינה פלסטינית היא התגשמות חלומו של כל פלסטיני , ואולי אף של כל מהפכן ושוחר שלום בעולם . אבל מדינה זו לא תפתור את בעייתם של הפלס...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד