תוכן העניינים

תוכן העניינים פתח דבר 7 ובאח חלב * מפגש יהודי ערבי אחר 9 ובאח חלבי , גאוה זוננשיץ תודעה , זהות ואתגור המציאות גישת העבודה בבית הספר לשלום 16 אייה נזלו קונפליקט ביףקבוצתי והפחתתו פרספקטיבה של הפסיכולוגיה החברתית 28 רמזי סלימאן המפגש המתוכנן במיקרוקוסמוס היבטים פסיכולוגיים חברתיים 47 ובאח חלבי ופאא סחו , מיכל זק בני נוער מתמודדים באומץ עם המציאות המורכבת 67 ובאח חלבי הבניית זהות דרך המפגש עם ה"אחר" קורס הכשרת מנחים 92 ובאח חלבי , נאוה זוננשיץ , אריאלה פרידמן לשחרר את המדוכאים ואת מדכאיהם מפגשי סטודנטים ערבים ויהודים באוניברסיטת תל אביב 113 נאוה זוננשיין , אחמד חיג'אזי " קבוצת הבית : " המסגרת החד לאומית במפגש היהודי ערבי 131 ובאח חלבי , מינל זק הנחיה בזוג : דיאלוג סימטרי על מציאות א סימטרית 151 מיכל זק , ובאח חלבי השפה כגשר וכמכשול 169  אל הספר
הקיבוץ המאוחד