דיאלוג בין זהויות - מפגשי ערבים ויהודים בנוה שלום

ובאה חלבי ובאת חלבי ( עורן ) ? דיאלוג בין זהויות מפגש ערבים ויהודים בנוה שלום רבאח חלבי ( עוון ) דיאלוג בין זהויות מפגשי ערבים ויהודים בנוה שלום 2 OTID הוצאת הקיבוץ המאוחד  אל הספר
הקיבוץ המאוחד