?.110?בית חצר מהתקופה ההלניסטית שנחשף בחפירות משלחת גזר.