?.109?מקוואות טהרה מן התקופה ההלניסטית כפי שצוירו על ידי מקליסטר.