?.108?טביעות חותמות על אמפורות מרודוס,שנמצאו בחפירות מקליסטר.