06ו.מזבחות אבן קטנים מן התקופה הפרסית שנמצאו בחפירות מקליסטר.